Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MEĐUNARODNA SARADNJA

Budućnost veterana svijeta

U Norveškoj (Oslo) 18-22 septembra održan je sastanak Izvršnog vijeća Evropskog komiteta Svjetske federacije boraca. Sastanku je u svojstvu člana ovog Foruma i presjedavajućeg Stalne radne grupe za jugoistočnu Evropu i Tursku, prisustvovao potpredsjednik SUBNORA Crne Gore prof. dr Ljubomir Sekulić.

Predmet razgovora bio je organizacija i metod djelovanja organa Evropskog komiteta i Svjetske federacije boraca u ostvarivanju ciljeva i zadataka utvrđenih Agendom Svjetske organizacije boraca.

Nakon uzajamnog informisanja o problemima iz rada organizacija i uslovima djelovanja Evropskog komiteta, odnosno nacionalnih organizacija grupisanih u pet geografskih cjelina, čiji rad koordiniraju stalne radne grupe Evropskog komiteta, Forum se bavio i sistemskim pitanjima organizacije Svjetske federacije boraca i njenih članica. Posebno je razmatran položaj i uslovi djelovanja Evropskog komiteta u sistemu Svjetske organizacije.

Konstatovano je, da je Evropski komitet najaktivnija članica Svjetske organizacije.

U pogledu sistema organizacije na svjetskom nivou, Forum ima ozbiljne primjedbe sa kojima će upoznati organizacije veterana na svim nivoima organizovanja i predložiti organizacionu i finansijsku transformaciju Svjetske federacije boraca. (Osnovne primjedbe odnose se na prevaziđenost sistema i metoda djelovanja Svjetske organizacije, koja šest i po decenija nije mijenjana, iako su uslovi djelovanja kontinentalnih članica i samog Foruma umnogome promijenjeni. )

Preporuka je da se o ovim pitanjima postigne širi koncenzus tokom priprema Generalne Skupštine u Poljskoj 2015. godine koja će donijeti konačne odluke.