Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Aktuelnosti

Igor Lukšić, podpredsjednik Vlade posjetio SUBNOR-a i antifašista Crne Gore

BORCI ZASLUŽUJU PUNO POŠTOVANJE

Na temeljima  NOB-a i antifašizma razvijala se stara i stvorena nova Crna Gora, istakao je Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade i ministar inostranih poslova, tokom posjete Organizaciji boraca i antifašista.

Značajni datumi iz crnogorske istorije zaslužuju puno poštovanje, a riječ boraca utumeljena na iskustvu i dobrim namjerama obavezuje državne organe i najodgovornije rukovodioce da Crna Gora uspješno nastavi svoj evro-atlanski put.

U razgovoru punom uzajamnog uvažavanja Andrija Nikolić, predsjednik Organizacijeje izrazio zahvalnost dosadašnju dobru saradnju i uvašavanje Organizacije od strane državnih organa Crne Gore, o čemu svjedoče ne samo priznanja već i brojne zajedničke aktivnosti, koje su dobra osnova za dalje akcije u kojima treba otklanjiati i odredjene propuste, koji utiču na rad boraca i antifašista, čija uloga, bez obzira na sve manji broj ratnih veterana vremenom dobija na značaju, jer počiva na antifašističim idealima, koji su zaliveni krvlju hiljadama saboraca, čija se imena ne smiju zaboraviti.

U nastavku prof. dr Ljubomir Sekulić, podpredsjednik Organizacije je podsjetio na osnovne zadatke i obaveze koje slijede, posebno obilježavanje jubileja zasijedanja ZAVNO-a u Kolašinu i AVNOJ-a u Jajcu dje su udareni temelji državnosti kako današnje Crne Gore tako, ondašnje Jugoslavije. To je zajednička obaveza kako boračke organizacije tako Države, jer u Kolašinu, ratnoj prijestonici pisana je istorija, to je Grad koji je "živi" muzej, otvorena istorijska čitanka koja usmjerava nove generacije crnogorske mladeži  prema, društvu prosvijećenih naroda, kako je govorio Nikola Prvi početkom prošlog vijeka.

Ukazali su borci i na potrebu tješnje saradnje kako bi nadalje bile izbjegnute Odluke koje se kose sa ciljevima Boračke organizacije. Riječ je o neregularnoj privatizaciji Doma invalida u Igalu, koji je radjen sredstvima boraca, odnosno ratnih vojnih invalida, zatim o Odluci da se u krugu kasarne ,"Milovan Šaranović", u Danilovgradu, podiže spomenik njemačkim vojnicima koji su poginuli u Crnoj Gori.

Istaknuta je i značajna uloga Organizacije u medjunarodnoj aktivnosti odnosno predstavljanju Crne Gore na brojnim skupovima ratnih veterana od Kijeva i Moskve, do Kopenhagena, Stokholma... Uz to borci imaju dobru saradnju sa saborcima iz Regiona, odnosno sa područja Jugoslavije, bivše zajedničke domovine, zatim sa borcima i antifasistima Rusije, Ukrajine, Maroka...

Mada mahom ateisti, borci su vrlo činjenično govorili o pitanju crkve u Crnoj Gori i vraćanju crkvene imovine u vlasništvo Države, jer je, poznatim mahinacijama krajem prošlog i početkom ovog vijeka promijenila  vlasnika, o čemu su posebno govorili Slobodan Simović, Sofija Klikovac i Cetko Radonjić, inače, članovi Predsjedništva Organizacije.   

 Država je i do sada u više navrata potvrdila  puno poštovanje prema Organizaciji boraca i antifašista koje su zaslužili kako u ratu boreći se protiv fašizma, tako u miru izgradjujući najprije Jugoslaviju,potom od nezavisnosti Crnu Goru, u čemu imaju posebno važnu ulogu, jer su umjeli da sačuvaju zajedničku istoriju, ali i da se odrede prema stvarnosti, odnosno crnogorskoj budućnosti, istakao je Igor Lukšić, podpredsjednik Vlade.

Zato, budućnost od državnih organa i njenih čelnih ljudi traži da sa puno odgovornosti donose važne odluke, da nikada ne zaborave žrtve za slobodu, ne samo čuvanjem od propadanja spomenika Revolucije, već i prenošenjem na nove generacije istine o vremenu borbe za slobodu, zatim da sa Organizacijom saradjuju, ne samo oko boračkih, već i oko ostalih pitanja od interesa za za Crnu Goru.

Imamo, rekao je na kraju razgovora sa borcima i antifašistima  Igor Lukšić, podpredsjednik Vlade, obavezu i želju da i nadalje podržavamo aktivnosti boračke i antifašističke Organizacije, koja kao svjetionik služi mladim generacijama, kako se domovina čuva i kako se gradi njen ugled. Zato ćemo pružiti, pored ostalog punu podršku u organizovanju Konferencije Evropskog komiteta Federacije ratnih veterana svijeta koja će biti održana krajem naredne godine u Crnoj Gori.