Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

LJUBOMIR SEKULIĆ U RAZGOVORU ZA „DAN” OBJAŠNJAVA ZAŠTO SAMO SUBNOR IMA PRAVO NA SREDSTVA IZ BUDŽETA

Biti antifašista nije dovoljno

Sekulić kaže da ne spori činjenicu da su i druge dvije organizacije „antifašističke”, ali to nije dovoljno da budu tretirane kao SUBNOR Potpredsjednik Saveza udruženja boraca NOR-a i antifašista (SUBNOR) Ljubomir Sekulić poručio je u razgovoru za „Dan” da ta organizacija jedina dobija novac iz držav-nog budžeta, jer ju je država posebnim zakonom izdvojila iz reda nevladinih organizacija povjeravajući joj zadatke od šireg interesa za društvo. U Crnoj Gori osim SUBNOR-a, koji na godišnjem nivou od države dobija oko 100.000 eura za svoj rad i ima svoje prostorije, djeluju još dvije boračke organizacije, i to Savez organizacija boraca NOR-a Crne Gore jugoslovenska opcija (SOBNOR) i Udruženje boraca ratova od 1990. godine (UBR-90), koje ne dobijaju novac. SNP je predložio usvajanje zakona o finansiranju organizacija boraca kojim bi svi počeli da dobijaju sredstva. Sekulić ne spori činjenicu da su i druge dvije orga-nizacije „antifašističke”, ali to nije dovoljno da budu tretirane u istoj ravni sa SUBNOR-om.

- Podsjetio bih samo na to da su revnosno slijedili politiku Slobodana Miloševića, aktivno sarađivali sa svima koji su osporavali suverenitet naše države i javno se deklarisali na referendumu o nezavisnosti - navodi Sekulić. On konstatuje da se ostale boračke organizacije finansiraju u konkurenciji programa kojim se iz budžeta finansiraju nevladine organizacije.

- Nije nas zatekla niti iznenadila izjava Radana Nikolića (predsjednika UBR-90 prim. aut.) u „Danu” od 7. novembra ove godine, to je u stvari obrazloženje predloga zakona poslanika SNP-a kojim se predlaže ukidanje Zakona o finansiranju SUBNOR-a, koji je prošao kroz sva politička i pravno-sistemska „iskušenja” od daleke 1991. godine. Govorim u svoje ime a ne u ime SUBNOR-a jer sam prozvan u izjavi Nikolića. Pored SUBNOR-a i antifašista Crne Gore postoje još dvije organizacije, a „prostora”, prema zalaganju predlagača zakona, ima i za buduće „boračke” organizacije. Na pitanje zašto SUBNOR jedini dobija sredstva iz dr-žavnog i budžeta opština i iz drugih izvora odgovoriću vam tako što ću citirati Zakon o finansiranju SUBNOR-a koji glasi: „Sredstva za finansiranje SUBNOR-a u daljem tekstu (organizacija), obezbjeđuju se u budžetu republike i budžetima opština i iz drugih izvora. Sredstva se obezbjeđuju namjenski na osnovu programa o korišćenju sredstava, koji donosi iz-vršni organ organizacija”. Programom iz stava 1 ovog člana obezbjeđuje se realizacija cilje-va i zadataka organizacije, kojima se doprinosi očuvanju i unapređivanju tekovina oslobodilačke i revolucionarne borbe, patriotizmu, slobodi, miru i ravnopravnosti među narodima i ljudima, socijalnoj sigurnosti članstva organizacije, saradnji sa drugim ustanovama i organizacijama. Iz navedenog može se jasno zaključiti da je država putem posebnog zakona izdvojila SUBNOR i antifašiste iz reda nevladinih organizacija povjeravajući mu zadatke od šireg interesa za društvo - ističe Sekulić. On tvrdi da SUBNOR nije podložan uticaju nijedne političke partije, ali konstatuje da je tačno da je u vrijeme jedinstvenog DPS-a manipulisano tom organizaciom „jer je SUBNOR zabludom vjerovao da DPS slijedi politiku Saveza komunista”.

- Borcima NOR-a koji su nepokolebljivo stajali na pozicijama doslednog čuvara tekovina NOR-a nikad se nije moglo manipulisati. Oni su u organizaciji bili potisnuti sve do razlaza u DPS-u. Kroz podršku lijeve opcije u toj podjeli, obezbijedili su uslove da ozdrave organizaciju koja je odstupila od osnivačkih principa organizacije i vratila povjerenje najvećeg dijela članstva i dostojanstvo organizacije. Rascjep u DPS-u bio je vododjelnica i u organizciji SUBNOR-a. Iz nje su istupile pristalice politike S. Miloševića i osnovale posebnu organizaciju sa prefiksom „jugoslovenska” opcija. Kakav im je naziv sada, nije mi poznato jer ga često mijenjaju. Prema tome, drugim dvije,a organizacijama objektivno manipulišu određene po-litičke stranake, međutim, sa SUBNOROM nema manipulacija. Djelujemo samostalno na programu afirmacije antifašističkog pokreta i pune stabilizacije demokratske Crne Gore. Za našu organizaciju jedina partija jeste suverena Crna Gora - ističe Sekulić.

M.S.

Ne može se osporiti dostojanstvo boraca u Dubrovniku

Sekulić je na sjednici Odbora za ekonomiju kazao da napad na Dubrovnik nije oslobodilački rat i da UBR-90 nema šta da njeguje, iako su isti taj sukob predvodili ljudi koji su i sada na čelu države. On i sada smatra da je „taj rat pogrešan i prljav”, kao što je to tvrdio 1997. godine, kada je izjavio da je „Crna Gora prvi put u istoriji oslobodilačkih ratova ovim ratom dobila moralnu fleku”.

- Razlikujem karakter ovog rata od dostojanstva boraca koji su u njemu učestvovali. O karakteru sam već rekao. Što se tiče učesnika, njihovo se dostojanstvo ne može osporavati, jer su oni učestvovali u ratu na poziv vojne komande, i nijesu ni mogli razmišljati da li je karakter rata oslobodilački ili nije - konstatuje Sekulić.

Izvor: Dan
http://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Drustvo&datum=2014-11-15&clanak=462098&naslov=Biti%20antifa%B9istanije%20dovoljno