Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

PORTRET: LIDIA JOVANOVIĆ, BORAC ZA SLOBODU, PRAVDU I DOBROTU

Skromno, kao sve prave majke i partizanke Lidia Jovanović, obilježiće danas sa porodicom početak sto prve godine života.

U novi vijek ulazi sa nadom da rata i siročadi više neće biti, da će mir i ljubav pobijediti.

Sreća u svakom životu je ,,kada u sebi imaš mnogo toga što treba drugima, i kada to želiš i umiješ da daš“.

Stari zapis podsjeća ,,…Iza svakog velikog čovjeka, stoji velika žena“. Istina koju potvrđuje životopis drugarice Lidie Jovanović, koja je decenijama u ratu i miru pratila supruga i saborca Blaža, istaknutog revolucinara, komunistu, heroja, narodnog tribuna.

Kalila se u doba predratno, kada je u Crnu Goru i kamene Pipere došla iz daljine, prateći svoje srce i sudbinu. Ilegalni partijski predratni rad bio je veliko iskušenje za sve, posebno za mlade skojevce i skojevke. Posebno je bilo teško zapisala je Lidia u svojim sjećanjima kada se pet godina pred Drugi rat u Partiji desila provala. Uhapšene su žene – komunisti Božana Vučinić, Đina Vrbica, Vasa Pavić, Danka Kovačević-Pavić iz Nikšića, Jana Đurašković, Milica Jovović i Bosa Milošević iz Cetinja, Persa Delević-Biljurić iz Ivangarda, Danica-Dika Marinović i druge…Teško je bilo i na Belvederu, kada je mlada seljanka Milica Tomašević zapjevala… Dvadeset šesog bješe juna, kada krvava izbi buna, na Belveder kod Cetinja, više sela od Ceklina… protiv rata i fašizma…

Aktivne su žene bile i kada se odlazilo u Španiju, među dobrovoljcima bile su pored ostalih Jelena Ćetković i Ana Kovačić, zatim u protestima širom Crne Gore, recimo u Danilovgradu je tada ranjena Pekna Đurović. Radili smo tada na širenju ideja slobodarskih posebno među radnicima duvanskog monopola u Podgorici, zatim među srednjoškolskom mladeži.

Zbog naprednog rada iz Trgovačke akademije u Podgorici isključeni su Dara Milačić, Nada Mašović-Jovović, Ljubica Vukanović-Jovanović, Mila Ćetković… iz Učiteljske škole na Cetinju Bosa Pejović, Stana Tomašević, Dara Kuševija-Radičević, Natalija Martinović, Anka Nikolić…

Stala je tako Lidia Jovanović u prvi stroj boraca za slobodu, pravdu i dobrotu, kao osvjedočeni ,,partijac, pratila pred sami početak rata Josipa Broza Tita do Bara Žugića, đe je bila jedina žena delegat na Osmoj Pokrajinskoj konferenciji KPJ za Crnu Goru i Boku.

Slijedi teška ratna priča, tužno i ponosno sjećanje na poginule saborce, na tamnovanje sa sitnom djecom, na partijske zadatke i prelomne dane i odluke, na Prvi kongres Antifašističkog fronta žena u Kolašinu, đe je izabrana za sekretara, na radost u prvim danima slobode, na obnovu zemlje.

Bila je Lidia Jovanović u ratu partizanka-hrabrost u miru majka-milosnica. Zbrinjavala je otvaranjem domova u Risnu i Kotoru ratnu siročad, predvodila Crveni krst Crne Gore i Jugoslavije u borbi sa bolestima, epidemijama, učila, rado se sjeća crnogorce, ,,koji život daju ali krv ne daju“, dobrovoljnom davalaštvu krvi, tražila ravnopravnos za žene, koje su u ratu pokazale ,,veliku hrabrost, humanost i viteštvo dostojno Spartanki i starih Crnogorki“.

U društvenom radu je prvačila, kao zamjenik ministra zdravlja brinući o svima kojima je pomoć potrebna bila, zatim, kao poslanik u tri mandata, po želji naroda Piperskoga kraja, ndalje na brojnim poslovima koje je obavljala sa izuzetnom odgovornošću.

Ostale su uspomene, koje na početku novog ,,životnog vijeka“ prebira mudra, tankostasna Lidia Blažova, dubokim očima, znavenim riječima i porukom… sreća u svakom životu je ,,kada u sebi imaš mnogo toga što treba drugima, i kada to želiš i umiješ da daš“.

Tu je i telegram –čestitka uz stoti rođendan saborca Andrije Nikolića i crnogorskih boraca i antifašista… Dan Tvog rođenja je praznik generacije koja je narodu vratila slobodu. Tvoj život je svjetionik pravde i dobrote za naraštaje koji dolaze. Sa drugom Blažom i saborcima ispisali ste jednu od najsvjetlijih stranica crnogorske novije istorije. Zato, budite i Ti i potomci ponosni na Tvoj VIJEK HRABROSTI I HUMANOSTI.

Dragan Mitov

Izvor: Pobjeda
http://www.pobjeda.me/2014/08/10/portret-lidia-jovanovic-borac-za-slobodu-pravdu-dobrotu/#.U-qkZOlZqUk