Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

REAGOVANJE

Istina je vječna

Odgovor na reagovanje KUD „Krsta Zrnova Popović“ iz Nikšića objavljen u „Pobjedi“ 17. ovog mjeseca, pod naslovom „Sekuliću, ne spašavajte Crnu Goru od Krsta Zrnova“. Zbog suda javnosti podsjećam na slijedeće:

Mali sam da bih spašavao Crnu Goru, ali od rane mladosti do sada sam na straži njenog imena, pa i danas.

Crna Gora je spašena od neprijatelja 13. jula 1941, 29. novembra 1943 i konačno 21. maja 2006. godine. Zadatak naše organizacije je da se bori protiv manipulacija ovim činjenicama i njihovo drugačije prevrednovanje. S tim u vezi na Skupštini najvišeg organa upravljanja SUBNORA, osudio sam pojave koje nagrizaju njeno demokratsko antifašističko tkivo, i založio se za veću mobilnost u suzbijanju tih pojava. U kontekstu toga, simbolično sam pomenuo tri događaja u kojima se pominje i ime Krsta Zrnova. Iznio sam fragmente iz saopštenja SUBNORA „O licu i naličju Krsta Zrnova“, povodom ranijih sličnih istupanja njegovih sljedbenika.

Predmet našeg interesovanja nije ukupan životopis Krsta Zrnova, već njegova uloga i djelo u toku Narodnooslobodilačkog rata. U aktivnostima na čuvanju i unapređenju tekovina narodnoslobodilačke borbe i očuvanja istine o njoj, borimo se protiv svih nastojanja da se krivotvori istorija NOB-a i rehabilituju izdajnici naroda posebno ratni zločinci.

Polazimo od činjenica da je Krsto Zrnov Popović kao kolaboracionista okupatora bio na čelu Nacionalističkog pokreta koji je čitavo vrijeme rata vodio borbu protiv partizana i NOV; da je bio odmetnik kod narodne vlasti više od dvije godine nakon oslobođenja i život završio u sukobu sa službenicima državne bezbjednosti; te da je za ukupna nedjela u toku rata i odmetništva proglašen od nadležnog organa za ratnog zločinca, o čemu postoji vjerodostojna dokumentacija.

O Kulturno-umjetničkom društvu nemam što da kažem osim da je jedinstven slučaj da jedna javna institucija pa makar bila i nevladina organizacija nosi ime ratnog zločinca i da ga pod tim imenom registuju nadležni državni organi.

Prof. dr Ljubomir Sekulić,
potpredsjednik SUBNORA Crne Gore