Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

U BERLINU JE ODRŽAN SASTANAK PREDSJEDNIŠTVA STALNOG KOMITETA SVJETSKE FEDERACIJE BORACA ZA EVROPSKE POSLOVE

Veterani za mir i bezbjednost

U radu skupa učestvovali su Dan-Vigo Bergtun (Norveška), predsjednik Stalnog komiteta, Dragomir Vučićević, predstavnik SUBNOR-a Srbije, potpredsjednik Stalnog komiteta, generalni izvještač Rajner Figle (Njemačka) i članovi Predsjedništva: dr Ljubomir Sekulić, predsjednik radne grupe za jugoistočnu Evropu (Crna Gora), Genadij Šorokov koordinator radne grupe za Istočnu Evropu (Rusija),  Hoce Aruda, predsjednik Radne grupe za Južnu Evropu (Portugal),  JoŠ Viri predsjednik Radne grupe za zdrvstvo i pomoć veteranima (Holandija), Tor Lisenster , predsjednik Radne grupe  za Sjevernu Evropu (Norveška) i Kristijan Hansel (Danska), Stanislav Voznjak (Poljska).

Sastanak je, u osnovi, bio posvećen pripremama za predstojeću Generalnu skupštinu Svjetske federacije, koja će biti održana krajem avgusta u poljskom gradu Sopotu. Imajući to u vidu, rukovodstvo Stalnog komiteta za evropske poslove ulaže  napore da održavanje Generalne skupštine  iskoristi za usvajanje neophodnih akcionih , kadrovskih i organizacionih promjena u  organizaciji, u cilju jačanja uloge i uticaja na međunarodnom planu.

Opšta je ocjena učesnika sastanka da je aktivnost SvJetske organizacije veterana znatno  oslabila  posljednih godina kako u odnosu prema urgentnim problemima mira i bezbjednosti u svijetu, tako i prema problematici veterana i njihovih nacionalnih organizacija. Uzrok tome vidi u neprilagođenosti organizacije savremenim uslovima djelovanja i  s tim u vezi kadrovsko obnavljanje. Zbog toga je neophodno, da se u pripremi Generalne skupštine postigne široki koncenzus članstva Svjetske federacije veterana o potrebi njenog reformisanja i da se u tome na Skupštini postigne jedinstven stav i usvoje odgovarajuće odluke. Naglasak je na potrebi kadrovske obnove  mlađim i sposobnim kadrovima.

Učestvujući u radu dr Ljubomir Sekulić  je pored ostalog istakao da  rukovosdstvo SUBNORA Crne Gore  podržava napore Stalnog Evropskog komiteta i mjere koje predlaže u cilju jačanja aktivnosti, uloge  Svjetske organizacije veterana. Posebno je ukazano na odgovornost kada su u pitanju promocija mira  i bezbjednosti, aktivnije postavljanje prema akcijama,  mjerama i  postupcima koji direktno ugrožavaju mir i bezbjednost, kao što su trka u naoružanju, kršenje  osnovnih principa međunarodnog prava, sve češća primjena  sile u rešavanju međunarodnih problema bez saglasnosti Savjeta bezbjednosti OUN, direktno  miješanje u unutrašnje stvari suverenih zemalja.

SUBNORA Crne Gore smatra, takođe, da je neophodno direktnije angažovanje Svjetske  organizacije veterana u pružanju  podrške i  pomoći nacionalnim organizacijama veterana u zakonskom regulisanju, zaštiti i jačanju prava i položaja veterana, žrtava rata i njihovih porodica.