Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

PODGORICA: VEČE SJEĆANJA NA MIJATA ŠUKOVIĆA

PODGORICA-Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ u okviru serijala „Sjećanje na prijatelje biblioteke“ organizuje veče sjećanja na akademika Mijata Šukovića. Program počinje u 19 sati. Govoriće: akademik Dragan Vukčević, prof. dr Sonja Tomović- Šundić, prof. dr Mladen Vukčević i dr Čedomir Bogićević.

Mijat Šuković rođen je 13. februara 1930. godine, u Kolašinu. Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1952. godine. Doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1964. godine. Po završetku studija radio je kao sudijski pripravnik, sudija Sreskog suda u Bijelom Polju (1954 - 1958), sudija Okružnog suda u Ivangradu (1958 - 1963) i javni tužilac Crne Gore (1963 - 1967). U dva mandatna perioda(1967-1974) član je i potpredsjednik Izvršnog vijeća (Vlade) Crne Gore. Predsjednik je Ustavnog suda Crne Gore (1874 -1982), potpredsjednik Saveznog izvršnog vijeća (1982 -1986). Kao predsjednik Republičkog savjeta za koordinaciju naučnih djelatnosti (1968 - 1974) organizovao je izradu projekata osnivanja Društva za nauku i umjetnost Crne Gore, koje je 1976. godine preorganizovano u CANU, osnivanja Pravnog fakulteta i Univerziteta Crne Gore i rukovodio radom na realizaciji tih projekata.Za vanrednog profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Titogradu izabran je 1973. godine, a za redovnog profesora 1979.godine.Na pravnim fakultetima u Podgorici, Novom Sadu i Skoplju i Ekonomskom fakultetu u Titogradu držao je predavanja na poslije diplomskim studijama. Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 1. marta 1985, a za redovnog člana 19. novembra 1993. godine. Obavljao je dužnost potpredsjednika CANU. Pretežni predmet njegovog naučnog interesovanja bili su ustavni sistemi i ustavno pravo. Objavio je 17 knjiga (od kojih su dvije ko autorstvo), i oko 250 naučnih članaka, rasprava i eseja u časopisima. Dobitnik je Trinaestojulske nagrade za nauku (1972), Decembarske nagrade Kolašina (1976), Plakete Univerziteta Crne Gore ( 1994), Povelje UdruženjapravnikaCrneGore (1998),kao i više priznanja i odlikovanja.