Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

UDRUŽENJE BORACA NOR-A I ANTIFAŠISTA GLAVNOG GRADA NA ČEPURCIMA

Mjesto stradalništva i opomene

Članovi Udruženja boraca NOR-a i antifašista Podgorice posjetili su 7. januara spomen obilježje na Čepurcima gdje su od 1941. do 1945. godine okupatori u više navrata strijeljali 131 partizana i rodoljuba.

Potpredsjednik UBNOR-a i antifašisla Glavnog grada Zoran Bobo Raičević je podsjetio na žalosnu činjenicu da su masovna strijeljanja vršena, kako je rekao, na osnovu presuda takozvanog Narodnog vojnog suda Zetskog nacionalističkog odreda, kao dijela kolaboracionističke izdajničke vlasti, na čijem čelu je bio dr Ilija Vujović, advokat iz Podgorice, koji je tokom ratnih godina osudio na smrt nekoliko stotina pripadnika NOP-a.

Podsjećajući na primjere časnog i patriotskog držanja pred puščanim cijevima, Raičević je posebno citirao dio potresnog pisma mlade ilegalke Anke S. Knežević, napisanog nekoliko sati prije strijeljanja, koje završava riječima: „U smrt idem čvrsto ubijeđena da je pobjeda naša, a ja ću u grobu biti srećna kada dođe ono za šta sam život dala”.

Raičević je pozvao nadležne organe i institucije države Crne Gore da pronađu način da u „novim okolnostima suzbiju atake pojedinih domaćih političkih su-bjekata na našu zemlju koji se svjesno ili nesvjesno predstavljju kao nasljednici propalih i u Drugom svjetskom ratu poraženih nacionalističkih i hegemonističkih projekata”.

S.R.

Izvor:
http://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Podgoricom&clanak=629039&datum=2017-12-28