Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

SUBNOR-A I ANTIFAŠISTA CRNE GORE DOMAĆIN DELEGACIJAMA VOJNIH I MIRNODOPSKIH INVALIDA SLOVENIJE I SRBIJE

O svim pitanjima srdačno i otvoreno

SUBNOR-a i antifašista Crne Gore bio je domaćin delegacijama Saveza društava vojnih invalida Slovenije i Udruženja ratnih i mirnodopskih invalida Srbije. Delegacije su predvodili predsjednici organizacija Janez Podržaj i Miroslav Lazovać sa saradnicima. Tokom trodevng boravka u Crnoj Gori, pored razgovora koji su vođeni u predsjedništvu SUBNOR-a, gdje ih je dočekao predsjednik organizacije akademik Zuvdija Hodžić sa saradnicima, gosti su  posjetili prijestonicu Cetinje, i tom prilikom su imali prijatan i srdačan susret  sa gradonačelnikom Aleksandrom Bogdanovićem. Zatim su obišli  znamenitosti Cetinja i posebno  Muzej  kralja Nikole, gdje su sa posebnim interesovanjem razgledali izložene eksponate.

Druženje sa gostima nastavljeno je na Ivanovim koritima obilaskom objekata, zelenih travnatih terena i uređenih staza namijenjenih boravku i sportsko-rekreativnim aktivnostima. Boravak na Ivanovim koritima je iskorišćen za nastavak razgovora  započetih u Podgorici o pitanjima koja se odnose na pravnu regulativu, brigu i zaštitu   i unapređenju  materijalnom položaju boraca, invalida i njihovih porodica. 

Učesnici u razgovoru su se saglasili da briga o borcima, invalidima i njihovim porodicama mora biti trajna orjentacija naših organizacija s obzirom na njihov humani karakter. Problemi na ovom planu se moraju rješavanti  u saradnji sa državnim organima i institucijama u cilju napređenja društvenog i materijalnog položaja boraca ratnih i mirnodopskih invalida. Konstatovano je da su u tom pogledu različita iskustva. I kad je u pitanju pravna i zakonska regulativi i sama praksa. Ocijenjeno je, takođe, da u mnogim segmentima zaštite prava I interesa ove populacije Crna Gora prednjači i da stečena iskustva i rezultati koji se postižu mogu da posluže kao dobar primjer koji treba slijediti.

Poseban doživljaj predstavlja posjeta vrtiću “Đina Vrbica” u Podgorici koja je uslijedila na završetku boravka dviju delegacija u Crnioj Gori. U ovoj prestižnoj vaspitnoj ustanovi za goste je priređen prigodan program u kojem su učestvovali najmlađi a koji su s pjesmom, igrom i recitacijom uveličali ovaj događaj.

Goste je na početku pozdravila direktorica Mileva Mujović koja je u svom obraćanju istakla da je vrtić “Đina Vrbica” podignut prije 40 godina, sredstvima i donacijom Republike Slovenije, što je kako je istakla ostalo za trajno pamćenje a što sadašjnjim generacijama govori da smo živjeli u zemlji bez granica u kojoj se cijenila humanist I  njegovali  odnosi uzajamnog poštovanja I razumijevanja.
Zahvaljujući na  toplom i srdačnom dočeku  generalni sekretar SUBNORA , Dragan Mitov Đurović je kazao da je u programskim dokumentima naše organizacije posebno mjesto zauzima  saradnja sa mladim generacijama.