Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

UDRUŽENJE BORACA NOR-A I ANTIFAŠISTA

Posebna pažnja radu sa mladima

Predsjedništvo Udruženja boraca NOR-a i antifašista Podgorice utvdilo je operativni program aktivnosti do kraja godine u kome je predviđeno organizovanje prikladnih skupova sjećanja na istorijske događaje iz vremena NOB-a 1941-1945. na teritoriji glavnog grada (bitka na Jelinom dubu, strijeljanje rodoljuba u Farmacima...).

Osim toga, u planu je i učešće na sličnim skupovima i manifestacijama na teritoriji Crne Gore, kao i u drugim državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije. Posebna pažnja biće posvećena informisanju mladih o aktivnostima Udruženja, o NOB-u i tradiciji crnogorskog antifašizma i njegovog značaja u savremenim uslovima. U skladu s tim, Glavnom odboru SUBNORA Crne Gore biće upućena inicijativa da, zajedno sa opštinskim udruženjima i stručnjacima, pripremi sveobuhvatni dokument – platformu za aktivnosti prema mladim generacijama, kao i analizu prikaza NOB i revolucije u školskim udžbenicima.

Na osnovu toga biće utvrđeni kritički stavovi koji bi na adekvatan način i na najvišem nivou bili prenijeti Ministarstvu prosvjete i drugim organima koji učestvuju u kreiranju politike u toj oblasti. Predsjedništvo je prihvatilo poziv Udruge antifašista Dubrovnika da četvoročlana delegacija UBNORA Podgorice posjeti taj grad i sa njihovom delegacijom učestvuje na obilježavanju 75 godina od formiranja Partizanske mornarice u Podgori u Republici Hrvatskoj.

Prihvaćen je i prijedlog da tokom oktobra bude organizovana posjeta jednom broju ratnih poprišta i drugih značajnih mjesta iz vremena NOB na teritoriji bivše Jugoslavije, posebno onih u kojima su živote za slobodu položili borci iz crnogorskih partizanskih jedinica.

P. H.

Izvor: Pobjeda
http://www.pobjeda.net/protected/listalica/2017-09-08/#16/z