Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

PRVA SJEDNICA GLAVNOG ODBORA SUBNOR-A I ANTIFAŠISTA CRNE GORE, ODRŽANA 23 JUNA 2017.


Izabrano Predsjedništvo

Jedna od poruka sa ovog skupa je da će organizacija boraca i antifašista čvrsto stajati u odbrani nezavisnosti i suvereniteta Crne Gore i njenog evropskog puta u budućnost, i ostati dosljedna vrijednostima NOR-a i antifašizma. To je ujedno i poruka svima koji se ovih dana javno legitimišu kao neprijatelji ove države uz prijetnje građanskim ratom.

Na sjednici Glavnog odbora održanoj 23 juna, prvoj poslije VI Kongresa, kojom je predsjedavao akademik Zuvdija Hodžić, izabrano je predsjedništvo od 11. članova. Sjednici je pored članova Glavnog odbora prisustvovao počasni predsjednik Prof. dr Ljubomir Sekulić kao i članovi Nadzornog odbora.

Obrazlažući predloge akademik Hodžić je istakao da su obavljene konsultacije sa udruženjima u opštinama, Glavnom gradu i Prijestonici i da svi predloženi kandidati uživaju povjerenje i podršku organizacija iz kojih su delegirani.
Za članove Glavnog odbora jednoglasno su izabrani: Đuro Marković - (Bar), Jovo Bećir - (Kotor), Dragiša Ćosović - (Tivat), Slobodan Mirjačić - (Nikšić), Stevan Radunović – (Cetinje), Boro Banović i Milojica Dakić – (Podgorica), Vujadin Šaranović – (Danilovgrad), Gojko Vlahović – (Kolašin), Husejin Nurković - (Rožaje) i Goran Čavić – (Pljevlja).

Trasirani osnovni pravci aktivnosti

Glavni odbor je razmatrao i usvojio Izvještaj o aktivnostima organizacije poslije VI Kongresa i Kalendar obaveza i zadataka do kraja godine.
Govoreći o Predlogu ovih dokumenata generalni sekretar Dragan Mitov Đurović je aktivnost organa Saveza, kao i većine udruženja, koja se odnose na izvještajni period, označio veoma dinamičnom i sveobuhvatnom. Dodao je da su zadaci realizovani u naznačenom periodu zasnovani na Dokumentima VI Kongresa, njegovanju tradicija Revolucije i poslijeratne izgradnje, uz iskazano poštovanje prema slavnoj istoriji oslobodilačkih ratova.

On je, zatim, među zadatke koji su u kontinuitetu realizovani istakao obnovu spomen obelježja, podsjećanja na važne istorijske datume i značalne ličnosti koje su dali pečat vremenu borbe za slobodu. Širenje antifašističke ideje na mlađe generacije bila je i ostala jedna od naših osnovnih preokupacija, rekao je Đurović.
U nastavku izlaganja Đurović je kazao da Izvještaj o proteklim aktivnostima sadrži konkretne pokazatelje sadržaja rada organa Saveza u cjelini i samim tim predstavljaju ilustraciju realizacije Statutom i Programom utvrđenih obaveza i zadataka.
U osvrtu na zadatke koji predstoje generalni sekretar je rekao da će se aktivnost SUBNORA i antifašista nastaviti nesmanjenim intenzitetom.

Centralna proslava 13. jula na Brezi kod Kolašina

Iz obimnog Kalendara obaveza do kraja godine Đurović je izdvojio obilježavanje 13. jula, Dana Ustanka i Dana državnosti. Centralna manifestacija povodom ovog, jednog od najsvjetlijih datuma u istoriji Crne Gore, održaće se na Brezi kod Kolašina, naglasio je on.
Završavajući svoje izlaganje, Đurović je iznio mišljenje da uz predložena dokumenta nijesu bila neophodna šira obrazloženja, jer se radi o aktivnostima koja se odvijaju u kontinuitetu. Predložio je Glavnom odboru da usvoji Predlog Izvještaja o radu i Plana aktivnosti do kraja godine.

U bogatoj, sadržajnoj i sveobuhvatnoj diskusiji kojom je rad sjednice nastavljen učestvovali su: Zuvdija Hodžić, Luka Milunović, Ljubo Pejović, Dragan Mitov Đurović, Borislav Pravilović, Dobrilo Pavić, Slobodan Mirjačić, Boro Banović, Dragiša Ćosović, Željko Čelebić, Milovan Tufegržić, Zoran Raičević, Gajo Vojinović, Stevan Radunović, Cvetko Vukčević, Jovo Bećir, Radivoje Vujović, Čedo Lješević, Špiro Niković, Slobo Simović, Gojko Vlahović, Faik Adrović, Miro Raičević, Vido Gluščević, Stevo Goranović, Branka Nikezić. Iskazana je pritom potreba da se i dalje unapređuje metod i sadržaj rada, da se ulože maksimalni napori za održavanje spomeničkog fonda i da se otpočne sa realizacijom prioritetnih projekata oko kojih postoje konkretni dogovori.

Posebno je apostrofirana odlučnost kojom će se boračka organizacija suprostaviti sve češćim ispadima pojedinaca i grupa i njihovim zalaganjima za regionalizaciju i autonomiju pojedinih djelova Crne Gore. Isto tako konstatovano je da SUBNOR ostaje do kraja privržen izvornim principima i vrijednostima NOR-a i antifašizma i da će sa tih pozicija odlučno djelovati i podrzati napore države u suprotstavljanju ratno-hušačkoj kampanji koju u posljednje vrijeme vode pojedine opozicione grupacije i pojedinci u njima.

Jednoglasnim usvajanjem Izvještaja o radu i zadataka koji predstoje prethodila je završna riječ predsjednika akademika Hodžića kojom je ocjenio da je sjednica bila uspješna, diskusija bogata i sadržajna i da će sugestije, predlozi i mišljenja biti respektovani u oblikovanju programskih sadržaja.