Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

VETERANI I MLADI ZAJEDNO

Sjednica Glavnog odbora Saveza udruženja boraca NOR-a i antifašista Crne Gore održana je u prostorijama KIC-a ''Budo Tomović''.

FOTO: NIKOLA ĆUPIĆ

Sjednicom je predsjedavao Potpredsjednik organizacije prof. dr Ljubomir Sekulić, koji je naglasio da je u minuloj godini, kao i u posljednoj čitavoj deceniji, organizacija postigla veoma dobre rezultate, što potvrđuju kako Izvještaj o radu, tako i stanje u opštinskim organizacijama.

Članovi Glavnog odbora su razgovarali o podmlađivanju organizacije, te o budućim aktivnostima, koje treba iznijeti na krilima antifašističke omladine.

''Dok god ima poštovalaca NOB-a, ne smijemo ih zaboraviti'' – rekao je Stevan Radunović, predsjednik UBNOR-a i antifašista Cetinja.

On je takođe naglasio da želi da uputi apel da članovi Glavnog odbora iskoriste predstojeći vremenski period da razmisle o svim prijedlozima, te da doprinesu potpunoj realizaciji kongresnih aktivnosti.

Poseban akcenat stavljen je i na međunarodne aktivnosti koje doprinose ugledu organizacije. Zato SUBNOR Crne Gore uživa visoko društveno priznanje u Crnoj Gori, ali i na međunarodnom planu.

Snagu ove organizacije najbolje dokazuje jednoglasnost u donošenju odluka na sjednici Glavnog odbora. Jednoglasnim odlukama usvojeni su: Izvještaj o radu za prethodnu godinu, te prijedlozi izmjena i dopuna Statuta.

Nakon konstruktivne diskusije o svim pitanjima, potpredsjednik SUBNOR-a i antifašista Crne Gore, prof. dr Ljubomir Sekulić istakao je da je zadovoljan tokom sjednice, te da je vođena konstruktivna rasprava. On je dodao da su poslate dobre poruke sa ovog skupa i naglasio da i dalje treba stremiti unapređenju rada organizacije.

U diskusiji su učestvovali: Zorica Kovačević, Branka Nikezić, Boro Banović, Momčilo Šaletić, Slobodan Bato Mirjačić, Slobodan Simović, Stevo Goranović, Vukman Komatina, Dragiša Ćosović i drugi.

Zajednička je ocjena da obilježavanje sedamdeset pet godina Trinaestojulskog ustanka na Žabljaku treba da bude veliki skup boraca i antifašista, sa koga će biti upućena poruka da se vrijednosti NOR-a i tradicija revolucije moraju čuvati, jer je antifašizam temelj stare i nove Crne Gore.

Zaključeno je takođe da se sve boračke organizacije uključe na najbolji mogući način u pripreme aktivnosti u susret Kongresu ove organizacije, koji će biti održan u novembru ove godine.